Historiek

KVK Ieper
KVK Ieper was als voetbalploeg ontstaan uit de fusie van twee legendarische clubs, White Star Ieper en Cercle Ieper. Jarenlang hebben zij in sportieve, maar soms fel bevochten duels, om de voetbalhegemonie in Ieper gestreden. Toen werden dikwijls gedenkwaardige derby's uitgevochten, niet zelden met de kampioenentitel van hun reeks als inzet. De rivaliteit tussen deze twee vooraanstaande Ieperse voetbalclubs zorgde voor een groot gedeelte van de Ieperse voetbalgeschiedenis.
In het begin van de jaren zeventig waren beide voetbalclubs aan het einde van hun krachten. De besturen van beide clubs besloten in 1974 om de strijdbijl te begraven en een fusieploeg te stichten. De vroegere stadsrivalen gingen 'onder één dak samenwonen' en kozen voor het Minneplein. De nieuwe club, KVK Ieper, kreeg het stamnummer 100, smeedde nieuwe plannen en stelde andere prioriteiten. De bundeling van de sportieve en financiële middelen in één en dezelfde club moest leiden tot betere resultaten en dus tot meer stabiliteit binnen de club.
Organisatorische problemen stonden echter een vlugge opmars van de jonge club in de weg. Sinds het stichtingsjaar bleef KVK Ieper ongeveer 30 jaar met wisselend succes in eerste provinciale afdeling. Het was vallen en opstaan. De fusieploeg speelde tijdens het seizoen 1988 - 1989 uiteindelijk kampioen in eerste provinciale afdeling. De promotie naar 4e nationale afdeling betekende een echt maar ook het enig hoogtepunt sedert haar oprichting. Het verblijf in 4e nationale afdeling duurde slechts één jaar. Ook het nieuwe en klaarziende bestuur, gevormd rond het millennium, vond niet meteen een oplossing voor KVK’ s wisselende prestaties. Toch kwam KVK Ieper terug en veroverde tijdens het seizoen 2004 - 2005 opnieuw de kampioenentitel, weliswaar in 2e provinciale afdeling. En dat feit betekende precies een totale ommekeer, een volledig nieuw begin. De rood - witte formatie verwierf de titel in eerste provinciale afdeling tijdens het seizoen 2006 - 2007 en promoveerde naar 4e nationale afdeling, deze keer om er te blijven. Ondertussen werd het oude Minneplein verlaten. KVK Ieper kreeg een nieuwe thuishaven, het Crackstadion. Het moderne complex werd plechtig ingehuldigd op donderdag 4 september 2008 met een druk bijgewoonde wedstrijd tegen een voetbalclub uit eerste klasse: Club Brugge.
Aan het succesverhaal kwam echter geen einde want nog eens twee jaar later, klom KVK weer hogerop en bracht het seizoen 2009 - 2010 door in derde nationale afdeling. Toen nog net een brug te ver, want KVK degradeerde terug naar vierde nationale afdeling. De rood – witte formatie beet van zich af en vocht terug. Zo dwong ze tijdens drie opeenvolgende seizoenen 2010 - 2011, 2011 - 2012 en 2012 – 2013 telkens de eindronde af via periodekampioenschappen. Weinig meeval en “onvoorziene omstandigheden” stonden een nieuwe promotie naar derde klasse in de weg.

KBS Poperinge
In 1940, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werden in Poperinge enkele wijkploegen opgericht die onderling tegen elkaar een partijtje voetbal speelden. Blue Star Poperinge sloot zich in september 1941 aan bij de Belgische Voetbalbond onder het stamnummer 3172 en kon starten met competitievoetbal. Het logo werd een blauwe ster op een witte achtergrond. Blue Star speelde haar eerste seizoen in een reeks "Beginnende Clubs van het Westland". De bescheiden Poperingse club won alle 18 wedstrijden en kroonde zich meteen tot kampioen. De ploeg scoorde liefst 124 keer en kreeg slechts 3 doelpunten tegen. De Poperingse Blauwe Ster moest in de beginjaren uit noodzaak enkele malen verhuizen van terrein, maar bleef in heel die periode in de laagste provinciale reeksen spelen. Slechts in 1963 en 1974 lukte het even om te promoveren en weg te komen uit de laagste provinciale afdeling.
Sinds 1974 speelde BS op wat toen de “Don Boscosportzone” genoemd werd. In de jaren 80 zocht de grootste club uit de stad, KFC Poperinge, toen in Eerste Provinciale, naar een nieuwe voetbalaccommodatie. Een modern complex werd uitgebouwd op de Don Boscosportzone. In de jaren 80 stelde KBS Poperinge ook een tweede jeugdploeg samen. Bij het 50 - jarig bestaan van de club in 1990 kreeg de club het predicaat “koninklijk” en heette voortaan KBS Poperinge.
Eind de jaren 90 en in de beginjaren 2000 kende de club sportief succes. Tijdens het seizoen 1997 - 1998 werd de promotie afgedwongen naar derde provinciale afdeling. De club groeide snel en kwam het jaar daarop in tweede provinciale afdeling terecht. Tijdens het eerste seizoen kaapte de Blauwe Ster een zevende plaats weg. Het seizoen daarop veroverde de club zelfs een plaats in de eindronde. In de finale verloor BS Poperinge van Sassport Boezinge en miste de promotie naar eerste provinciale afdeling. In 2003 lukte het uiteindelijk toch. Blue Star promoveerde voor het eerst in haar bestaan naar de hoogste provinciale reeks. Hoogst merkwaardig was dat in die periode, stadsgenoot KFC Poperinge wegzakte naar tweede provinciale afdeling. De jongere Blue Star - club stak haar rivaal de loef af en werd op dat moment de hoogst genoteerde club uit de stad.
Op de groei stond geen maat. In 2009 pakte Blue Star, onder leiding van trainer Jerko Tipurić, de titel in eerste provinciale afdeling. Voor het eerst in haar bestaan greep Blue Star naar nationaal voetbal. Bijna vier decennia voordien was die eer stadsgenoot KFC Poperinge te beurt gevallen. Het daaropvolgende seizoen verzekerde KBS Poperinge zich nog net van het behoud. Voor het eerst kon een Poperingse voetbalclub langer dan een seizoen in nationale reeksen vertoeven. Tijdens het seizoen 2012 – 2013 veroverde BS Poperinge zelfs de eerste periodetitel in 4e A. Maar kort daarop streek het BS - bestuur de zeilen, tot eenieders verbazing. Het besliste, na bijna driekwart eeuw geschiedenis, te alliëren met KVK Ieper.  

De stichting van KVK WESTHOEK, een alliantie
Met de bedoeling om een stevig gestructureerde, financieel gezonde en ambitieuze voetbalclub op nationaal niveau in de westhoek tot stand te brengen, met respect en bijzondere aandacht voor het jeugdvoetbal in Poperinge en in Ieper, hebben de raden van bestuur van de vzw KBS Poperinge en de vzw KVK Ieper de volgende strategie uitgewerkt. Uitgangsgedachte is dat de leiding van een voetbalvereniging steeds meer inzet, professionalisme, budget, organisatie en medewerkers  vergt, naast de vaststelling dat de regio gediend is met een sterke en ambitieuze voetbalvereniging. Het voorstel dat door de respectieve raden van bestuur aan de algemene vergaderingen van enerzijds vzw KBS Poperinge en anderzijds vzw KVK Ieper zal worden voorgelegd is het volgende:

  • KBS Poperinge vzw:

er wordt vanaf de competitie 2013-2014 (01-07-2013) niet langer aangetreden met een eerste ploeg en beloften. Er wordt ingeschreven in de competitie voor een nader te bepalen aantal jeugdploegen. Deze jeugdwerking blijft autonoom werken onder de leiding van een eigen bestuur, onder de naam vzw KBS Westhoek - Poperinge. Er wordt een doorgedreven samenwerkingsverband afgesloten op niveau van de jeugd met de vzw KVK Ieper voor de komende competities.

  • KVK Ieper vzw:

vijf  bestuurders,  voorgedragen door de vzw KBS Poperinge worden toegevoegd aan de raad van bestuur – nu en in de toekomst. Hun mandaat duurt vier jaar, hernieuwbaar. Deze bestuurders verbinden zich voor dezelfde termijn, naast hun persoonlijke  inzet, tot een engagement dat het budget van de vereniging meer werkingsmiddelen bezorgt. De nieuw samengestelde raad van bestuur kiest daarop een voorzitter en ondervoorzitter en verdeelt de overige mandaten. KVK Ieper verkrijgt, tot uiting van de verruimde raad en ambities, de naam van vzw KVK Westhoek en nieuwe clubkleuren en een nieuw logo  (blauw - rood). De wedstrijden van de eerste ploeg worden in Ieper gespeeld. De belofteploeg speelt haar wedstrijden in Poperinge. Er wordt een doorgedreven samenwerkingsverband afgesloten op niveau jeugd met de vzw KBS Poperinge voor de komende competities.
Ter voorbereiding van het volgend voetbalseizoen wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit een afvaardiging van de beide clubs waar alle beslissingen inzake het organisatorisch, commercieel, financieel en sportief beleid worden genomen  dan wel voorbereid. Het sportief beleid is ambitieus met aandacht voor (doorstroming van ) de eigen jeugd. Shirthoofdsponsor blijft CRACK Meubelen.
Beide raden van bestuur keurden eensgezind de alliantie goed op donderdag 17 januari 2013. De alliantie kreeg ook de goedkeuring van beide algemene vergaderingen op maandag 18 februari 2013. De alliantie was gesticht. Een nieuw tijdperk kon beginnen. Het was ongeduldig wachten op de eerste match van het seizoen 2013 - 2014.