02/05/23

Oproep

Zoals binnen de club zal worden gecommuniceerd, wenst het bestuur samen met haar ge├źngageerde leden te werken aan een nieuwe toekomstvisie, reden waarom zij elk huidig lid en huidige bestuurder de mogelijkheid aanbiedt om per e-mail aan te geven of zij zich wensen terug te trekken, alsook eenieder die nauw betrokken wenst te zijn bij de werking van de club, de mogelijkheid aanbiedt om zich per e-mail kandidaat te stellen als werkend lid en/of bestuurder.  Om praktische redenen zouden wij u willen verzoeken om dit uiterlijk op 8 mei as. te doen  (willy.lamaire@unitrongroup.com).