02/02/21

KVK Westhoek, sportief jaarverslag 2020-2021

De amateurcompetitie voetbal 2020-2021 is stopgezet op 25 januari 2021. De aanloop tot de stopzetting en de gevolgen van de pandemie voor de voetbalsport voor amateurs komen aan bod. De uiteenzetting is kort en er is gepoogd om de eigen club, in al haar geledingen, zo volledig mogelijk bij de pandemie te betrekken. Competitie seniores en jeugd, wedstrijdkalenders, sociale, educatieve en restauratieve activiteiten, communicatie met de pers: corona haalde alles overhoop. Niets bleef overeind, behalve twijfel, onzekerheid en in veel gevallen ook onwetenheid. Is de weg definitief ingeslagen naar het "nieuwe normaal"?   
/upl/doc/Jaarverslag_KVKW_20-21.pdf