13/01/21

Nieuw bericht Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen gaf op dinsdag 12 januari 2021 een weinig hoopvol bericht door nopens de herstart van de voetbalcompetitie voor amateurs, seizoen 2020-2021. Wordt de knoop definitief ontward op de vergadering van het Overlegcomité KBVB op maandag 25 januari 2021?
/upl/doc/07_crisiscel_VV.pdf