11/03/20

Walter Tull Festival

 Omwille van de Corona - dreiging is het tornooi van 22 maart uitgesteld (wordt verplaatst naar een latere datum)