Afgelastingen

Het grillige Vlaamse weer dwingt ons wel eens tot afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden.

Trainers, spelers en ouders worden via diverse kanalen geïnformeerd!

  • Via voice mail op 0477 / 70 60 33 (nummer eigen aan KVK Westhoek - jeugd). 
  • Via Soccer Online
  • Via voice mail KBVB op 0900 00 081 (let op voor het onderscheid interprovinciaal - provinciaal - gewestelijk!)
  • Via website KBVB
  • Op de eigen site van KVK Westhoek proberen we u zo snel mogelijk te informeren over mogelijke afgelastingen!

Winterregime

 Bij winterse omstandigheden kan overgeschakeld worden op een WINTERREGIME 

Het aantal trainingen wordt in dat geval herleid en verplaatst naar ons kunstgrasveld!