Wat staat u te doen bij een sportongeval?

Wij betrachten iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of een ongeval kan steeds voorvallen. KVK WESTHOEK, als lid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is aangesloten bij het 'Federaal Solidariteitsfonds'. De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde en strikte voorwaarden onderworpen.
Daarom is het van belang hierna vermelde regels te respecteren:

1. Aangifte

Doument door de arts in te vullen

Document zelf (en door de GC in te vullen)

Aan de ploegafgevaardigde een formulier 'aangifte van ongeval' vragen.
Deze formulieren zijn ook beschikbaar bij de clubdokter Matthias Truwant, Capucienenstraat 40 te 8900 Ieper.
Dit formulier, na het invullen door de behandelende geneesheer, binnen de week, samen met een klevertje van het ziekenfonds, bezorgen aan Geert Glorie - De Cerfstraat 59 - 8908 Vlamertinge.
Hou alle onkostennota's i.v.m. uw sportongeval goed bij!

2. Kinebehandelingen

Het solidariteitsfonds kan tussenkomen in de kosten van een kinebehandeling.
Voorafgaandelijk aan elke reeks kinebehandelingen dient bij de Belgische Voetbalbond een vraag tot goedkeuring te worden ingediend. Indien er geen tijdige aanvraag gebeurde of indien de Belgische Voetbalbond deze niet toestaat, wordt er niet tussengekomen in de behandlingskosten (die in dit geval dus ten laste van de gekwetste speler zullen blijven!).
Dus: elke vraag tot kinebehandeling eerst en vooral aan Geert Glorie overmaken!
Hij zal u dan het antwoordformulier van de Belgische Voetbalbond bezorgen.

3. Bij genezing

Bij genezing dient u het formulier 'getuigschrift van genezing' te laten invullen door de behandelende geneesheer.

4. Terugbetaling

Aan het ziekenfonds dient u een attest te vragen dat de niet door dit ziekenfonds terugbetaalde medische uitgaven aangeeft.
Aan de kinesitherapeut vraagt u een getuigschrift van de geleverde prestaties.
Al deze documenten (getuigschrift van genezing, ziekenfondsattest, getuigschrift van de kinesitherapeut) dienen overgemaakt te worden aan Geert Glorie.
Pas daarna kan de terugbetaling volgen!

5. Opnieuw spelen?

Enkel nadat u het attest van genezing hebt binnengebracht, bent u opnieuw speelgerechtigd en terug verzekerd bij de Belgische Voetbalbond voor nieuwe kwetsuren.

6. Verwittig uw ploegafgevaardigde en uw trainer!

Verwittig hen van het feit dat alles in orde is en dat je weer beschikbaar bent om te spelen.
Verwittig hen ook altijd bij adreswijzigingen en wijziging van telefonische gegevens!

Volgende match 28/04/19 om 15:00
FC Gullegem
K. VK Westhoek